REVIZE

Provádíme revize zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu:

f: rozvod plynů
- domovní plynovody na plynná paliva
- průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan-butanu a jejich směsí
- MTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

g: spotřeba plynů spalováním
- spotřebiče s výkonem pod 50kW na plynná paliva
- kotle s výkonem 50kW a více na plynná paliva